ΚΑΡΙΕΡΑ
Ανοικτές Θέσεις
Εκπρόσωπος Πωλήσεων Και Μάρκετινγκ

Ζητείται Ο Εκπρόσωπος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ που θα απασχοληθεί στη Kyanit Parke.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Να έχει πτυχίο πανεπιστήμιου,
 • Να είναι σε θέση να εκτελεί προγραμματισμένες και τακτικές αναφορές,
 • Να είναι σε θέση να προσαρμόζεται σε ευέλικτο ωράριο εργασίας,
 • Να είναι νοιάζει για την εμφάνισή του,
 • Να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στην ομαδική εργασία,
 • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.

Περιγραφή Εργασίας:

 • Να προβεί στην αύξηση του κύκλου εργασιών των πωλήσεών μας, πραγματοποιώντας συναλλαγές μάρκετινγκ και πωλήσεων,
 • Να αυξάνει το ποσοστό απόκτησης δυνητικών πελατών,
 • Να δημιουργεί υγιή και αποτελεσματική επικοινωνία με τον πελάτη,
 • Να είναι πολίτης της ΤΔΒΚ ή να γνωρίζει την περιοχή αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα,
 • Να έχει ικανότητα χρήσης προγραμμάτων Microsoft Office,
 • Να έχει άδεια οδήγησης,

  Οδηγός Βαρέων Οχημάτων

  Ζητείται Ο  Οδηγός Βαρέων Οχημάτων που θα απασχοληθεί στη Kyanit Parke.

  Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Να έχει Άδεια Οδήγησης Κατηγορίας «Α»,
  • Να είναι σε θέση να υποστηρίξει την πραγματοποίηση αποστολών,
  • Κατά προτίμηση να έχει εμπειρία στον τομέα,
  • Να είναι σε θέση να προσαρμόζεται σε ευέλικτο ωράριο εργασίας,
  • Να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στην ομαδική εργασία,
  • Να διαμένει στην ΤΔΒΚ.