Κράσπεδα και Άλλα Προϊόντα Τσιμέντου
Κράσπεδα και Άλλα Προϊόντα Τσιμέντου
Πέτρα Ηλεκτρικής Ενέργειας Kıb-Tek
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Χρώμα
210 Γκρι
Υδρορροή (Kanivo 25x40cm)
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Αριθμός Παλετών Χρώμα
48 Γκρι
48 Μαύρο
15x50 cm Κράσπεδα
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Αριθμός Παλετών Χρώμα
84 Γκρι
84 Κόκκινο
84 Κίτρινο
84 Μαύρο
20x25 cm Κράσπεδα
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Αριθμός Παλετών Χρώμα
200 Γκρι
200 Κόκκινο
200 Κίτρινο
200 Μαύρο
30x50 cm Κράσπεδα
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Αριθμός Παλετών Χρώμα
48 Γκρι
48 Κόκκινο
48 Κίτρινο
48 Μαύρο
Τύποι Φρεατίων
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών Χρώμα
1 AD 1 60X80 CM Elekt. ve Tlf
1 AD 10 40X40 Σκυρόδεμα και Φρεάτιο