Τύποι Μπλοκ Πλήρωσης, Ελαφρόπετρων, Τσιμέντων
Τύποι Μπλοκ Πλήρωσης, Ελαφρόπετρων, Τσιμέντων Μας
Τύποι Μπλοκ Πλήρωσης
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών διαστάσεις
1,2 m3 60 40X25X20 cm
1,08 m3 45 40X30X20 cm
Ελαφρόπετρων
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών διαστάσεις
10,56 m2 132 10X40X20
7,68 m2 96 15X40X20
5,76 m2 72 20X40X20
4,8 m2 60 25X40X20
Τσιμέντων Μας
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών διαστάσεις
132 Ad 132 10X40X20 cm
96 Ad 96 15X40X20 cm
72 Ad 72 20X40X20 cm