Τύποι Πλακών
Τύποι Πλακών Μας
10x10x6 cm Πλάκες
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών Χρώμα
11,88 m2 1188 Γκρι
11,88 m2 1188 Κόκκινο
11,88 m2 1188 Κίτρινο
11,88 m2 1188 Μαύρο
10x20x6 cm Πλάκες
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών Χρώμα
15,12 m2 756 Γκρι
15,12 m2 756 Κόκκινο
15,12 m2 756 Κίτρινο
15,12 m2 756 Μαύρο
10x20x8 cm Πλάκες
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών Χρώμα
10,8 m2 540 Γκρι
10,8 m2 540 Κόκκινο
10,8 m2 540 Κίτρινο
10,8 m2 540 Μαύρο
30x30x6 cm Πλάκες
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών Χρώμα
15,12 m2 168 Γκρι
15,12 m2 168 Κόκκινο
15,12 m2 168 Κίτρινο
15,12 m2 168 Μαύρο
L Πλάκες
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών Χρώμα
15,75 m2 420 Γκρι
15,75 m2 420 Κόκκινο
15,75 m2 420 Κίτρινο
15,75 m2 420 Μαύρο
40x40x6 cm Πλάκες
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών Χρώμα
14,4 m2 90 Γκρι
14,4 m2 90 Κόκκινο
14,4 m2 90 Κίτρινο
14,4 m2 90 Μαύρο
Πέτρα Δαπέδου Για Άτομα Με Προβλήματα Όρασης (40x40x6)
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών Μοτίβο
11,52 m2 72 Με Τελείες
11,52 m2 72 Με Γραμμές
Κλειδωμένες Πλάκες
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών Χρώμα
14 m2 504 Γκρι
14 m2 504 Κόκκινο
14 m2 504 Κίτρινο
14 m2 504 Μαύρο
Οκταγωνικές Πλάκες
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών Χρώμα
14,4 m2 240 Γκρι
14,4 m2 240 Κόκκινο
14,4 m2 240 Κίτρινο
14,4 m2 240 Μαύρο
Εξαγωνικές Πλάκες
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών Χρώμα
11,52 m2 360 Γκρι
11,52 m2 360 Κόκκινο
11,52 m2 360 Κίτρινο
11,52 m2 360 Μαύρο
Σύγχρονες Πλάκες
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών Χρώμα
10 m2 350 Γκρι
10 m2 350 Κόκκινο
10 m2 350 Κίτρινο
10 m2 350 Μαύρο
Πλάκες Γκαζόν
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ποσότητα Παλέτας Αριθμός Παλετών Χρώμα
7,68 m2 32 Γκρι
7,68 m2 32 Κόκκινο
7,68 m2 32 Κίτρινο
7,68 m2 32 Μαύρο