Ποιότητα, Περιβάλλον, Πολιτική ΕΑΥ

Από την ημέρα της ίδρυσής της, να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας, να προστατεύει το περιβάλλον, να αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών της και να βελτιώνεται συνεχώς παρέχοντας υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και τις υψηλότερες αρχές επιχειρηματικής ηθικής.

Δεδομένου ότι οι δοκιμές στην Kyanit Parke οργανώνονται σύμφωνα με το σχέδιο ποιότητας, εφαρμόζονται συνολικά 27 δοκιμές, ξεκινώντας από τις δοκιμές των πρώτων υλών έως το τελικό προϊόν. Τα προϊόντα μας παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα TS EN 12350-6, TS EN 12390-7, TS EN 12390-3/2003, TS EN 772-1, TS EN 772-6, TS 2824 EN 1338, TS 436 EN 1340 που καθορίζονται από το Τουρκικό Ινστιτούτο Τυποποίησης.

Μερικές από αυτές τις δοκιμές είναι:

Δοκιμή πυκνότητας φρέσκου προϊόντος: διεξάγεται κάθε μέρα για τον έλεγχο της μάζας όγκου ανά μονάδα προϊόντος με τη συχνότητα που δίνεται για την αντοχή σε θλίψη και κάμψη.

Δοκιμή Περιεκτικότητας Σε Τσιμέντο Νωπού Προϊόντος: εκτελείται καθημερινά για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε τσιμέντο, τον προσδιορισμό του λόγου νερού-τσιμέντου και την παροχή δεδομένων.

 Δοκιμή Αντοχής Σε Θλίψη Του Δείγματος Τσιμέντων Που Παρασκευάζεται Με Χύτευση Σε Καλούπι: 6 δείγματα λαμβάνονται για κάθε 100 κυβικά μέτρα παραγωγής από κάθε κατηγορία σκυροδέματος στην ημερήσια παραγωγή.

 Δοκιμή Αντοχής Πέτρας Πλακών : Για την αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη διάσπαση, οι δοκιμές πραγματοποιούνται μία φορά στην παραγωγή για κάθε τύπο προϊόντος.

 Δοκιμή Ελέγχου Διαστάσεων Εργασίας Πέτρας Πλακών : Για τον προσδιορισμό των πραγματικών διαστάσεων, πραγματοποιείται μια δοκιμή μία φορά στην παραγωγή για κάθε τύπο προϊόντος.

Πιστοποιητικά